Radon Konsult Norrland

Radon Konsult Norrland är ett företag specialiserat på fastigheters inomhusmiljö gällande radon.
Vårt kunnande och erfarenhet inom området ger dig som kund alltid en trygghet.

  • Mätningar
  • Besiktningar
  • Åtgärder
  • Konsultation

Vi är medlemmar i

svensk_radonforening__logo_hres